Update Coronacrisis 8 mei 2020

start

Turnlust is erg blij jullie te kunnen vertellen dat we vanmiddag (8 mei) van de gemeente een terrein toegewezen hebben gekregen waar wij onze buitenlessen mogen opstarten.

Zoals jullie allemaal weten mag binnen sporten nog niet, dus iedereen heeft zich achter de schermen mega ingespannen om dit voor elkaar te krijgen. De leiding moet alle plannen voor de lessen doorgeven en al het materiaal dat leiding denkt nodig te hebben moet genoteerd en aangemeld worden, want als het niet op de lijst staat mag het niet naar buiten. Dit is maar één klein regeltje van een hele lijst.

Natuurlijk zijn bestuur en leiding heel druk bezig invulling te geven aan onze plannen en die met de gemeente kort te sluiten. Vooral omdat alle disciplines die Turnlust aanbiedt normaal binnen plaatsvinden, geen kleinigheid zoals gezegd.

Komende week krijgen alle leden, per groep, een mail met de specifieke informatie die nodig is om veilig van start te kunnen gaan.

Wordt vervolgd.