Turnlust_Sponsor_foto

Trade and tax – De kracht van de verbinding

Trade and tax ondersteunt en stimuleert op diverse manieren lokale en regionale activiteiten en evenementen. Doelstelling die Trade and tax hierbij heeft is om, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, een positieve en betekenisvolle bijdrage aan de plaatselijke samenleving te leveren.

Sponsoring is niet vrijblijvend. Daarom zoekt Trade and tax bij alle projecten waaraan zij haar naam verbindt een nauwe samenwerking waarin betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten om de gestelde doelen te realiseren. Op basis van het ‘win-win’ principe kan een goede samenwerking namelijk relevante meerwaarde leveren. Daarbij hechten wij belang aan de overeenkomstigheid van het initiatief met een aantal kernwaarden die wij nastreven, waaronder: no-nonsense, ondernemend en vernieuwend.

Het sponsorschap van Dance Vision, de dansafdeling van Turnlust, sluit hier prima bij aan. In samenwerking met Ebbenhage belastingadviseurs, met wie Trade and tax al langere tijd een strategisch partnerschap vormt, is een langgekoesterde wens van Dance Vision in vervulling gegaan. Door de handen ineen te slaan, hebben Trade and tax en Ebbenhage belastingadviseurs zich namelijk gecommitteerd om, op basis van een langjarige sponsorovereenkomst, de aanschaf van professionele danszaalverlichting mogelijk te maken. Een waardevolle investering die zich laat terugvertalen in een totaalbeleving voor de dansende Cranendonckse (jeugd)leden van Turnlust.

Deze sponsoring stelt Trade and tax en Ebbenhage belastingadviseurs in staat de bestaande samenwerking te versterken en zich nog beter te kunnen profileren. De kracht van de verbinding zit immers in het geheel, niet in de losse onderdelen. Iets dat Turnlust al tientallen jaren uitstekend aanvoelt.