Bestuur/commissies

Vergaderschema Bestuur 2018

Maandag 20.30 verenigingsruimte Turnlust Zuiderpoort:

8 oktober, 5 november en 10 december.

Voorzitter:
Willeke den Ouden

Secretariaat:
Leonie Bruggink

Penningmeester:
Joost Vreijsen

Belangenbehartiging H.T.G.T. (Hart Trim Groep Turnlust):
vacant

Ledenadministratie:
ledenadministratie@turnlust-budel.nl
Angelique Engelen

Bestuursleden:
Stefan Vermeulen

Gerard den Ouden

 

Vertrouwenspersoon:
Christ Dirks: +31 495518206, +31 613240924
c.dirks@chello.nl

Klussenclub:
De klussenclub zorgt ervoor dat de inrichting van onze intensief gebruikte accommodatie goed onderhouden wordt.

Huishoudelijke dienst:
Deze dames houden onze zaal mooi schoon, zodat het voor iedereen een feest is om hier aan de slag te gaan.

Sponsorcommissie:
vacant
Interesse om in deze commissie plaats te nemen?
info@turnlust-budel.nl