Contributie

De bedragen voor contributies zijn voor 2020 als volgt vastgesteld:

Contributie per verenigingsjaar.

 Contributie Turnlust

TURNLUST 2020jan tm juni 2020jul tm dec 2020
Inschrijfgeld nieuwe leden:€ 5,00€ 5,00
Bondscontributie 2x per jaar junioren€ 11,30€ 11,30
Bondscontributie 2x per jaar senioren€ 13,90€ 13,90
Contributie 2 t/m 17 jaar Turnen, Trampoline, Peuter- en Kleutergym€ 73.50€ 50,00
Contributie 18 jaar en ouder Turnen en Trampoline€ 94,00€ 64,00
Contributie Dansafdeling t/m 17 jaar€ 88,00€ 60,00
Contributie Dansafdeling boven 18 jaar€ 118,00€ 81,50
Contributie wedstrijdgroep per uur (vanaf 3 uur)€ 45,00€ 31,50
Contributie Ouder- / kindgym€ 88,00€ 60,00

 Contributie Vlug en vrij

VLUG EN VRIJ 2020jan tm jun 2020jul tm dec 2020
Bondsbijdrage 2x per jaar voor alle leden.**€ 13,90€ 13,90
Contributie G-Gym€ 128,50€ 88,00
Contributie Harttrimgroep€ 106,00€ 74,50
Contributie Aerobics€ 128,50€ 88,00
Contributie Gym€ 96,00€ 68,00
Contributie Nederweert€ 128,50€ 88,00

*De contributie wordt 2x per jaar geïnd. In januari en in juli van elk jaar.
**De bondscontributie zal in januari en september van elk jaar worden geïnd of op het moment dat iemand lid word. 

Turnlust biedt hiervoor kwalitatieve lessen met gediplomeerde leiding tegen een lage prijs. Vergelijk ook maar eens de prijzen van sportscholen in de buurt.

Wij bieden als service dat bij verhindering de les (binnen een week) op een ander tijdstip ingehaald kan worden. Bespreek hiervoor de mogelijkheden met de leiding.

Als het inkomen zo laag is dat het lidmaatschap van Turnlust nauwelijks te betalen is, dan kan via Stichting Leergeld Weert en omstreken een tegemoetkoming worden aangevraagd om toch aan sport te kunnen deelnemen. Neem hiervoor telefonisch contact op telefoonnummer 06-165 340 54. Voor meer info kunt U ook kijken op de website www.leergeldweert.webklik.nl

Betalingsbeleid
In overleg met het bestuur is er een betalingsbeleid vastgesteld.
1. De halfjaarlijkse contributie wordt voortaan rond de 27ste afgeschreven.
2. Mocht het bedrag door de klant gestorneerd worden dan nemen we per mail contact op om de reden na te vragen.
3. Er wordt vervolgens een betalingsafspraak gemaakt.
4. Mocht er na de betalingsafspraak nog niet betaald zijn dan neemt de ledenadministratie telefonisch contact op en geeft het lid een laatste kans tot betalen.
5. Wordt daar wederom geen gehoor aan gegeven dan zal toegang tot de les worden ontzegd. Laat het zover niet komen. We zijn zeer laagdrempelig en willen best meedenken om tot een oplossing te komen. Zo zijn er ook instanties die eventueel bij de betaling kunnen helpen indien er sprake is van betalingsproblemen.
6. Tevens zijn er betalingsregelingen mogelijk binnen onze club. Deze regelingen gaan wel met een automatische incasso. Neem hiervoor zelf contact met ons op via e-mail: ledenadministratie@turnlust-budel.nl of telefonisch 0495-586719. Wacht niet te lang en bel gerust. Samen komen we er wel uit.

Inschrijven
Een inschrijfformulier is te verkrijgen bij de leiding.

Afmelden
Afmelden dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie:  ledenadministratie@turnlust-budel.nl. Omdat we 2 keer per jaar incasseren is het niet mogelijk om bij stopzetting contributie terug te storten. Vergeet niet om de leiding te informeren over de afmelding.

Overige vragen
Heb je nog vragen of wil je meer informatie, stuur dan een e-mail naar de ledenadministratie@turnlust-budel.nl of bel 0495-586719.